Lawaai op school

Lawaai

op school en kinderdagverblijven

 

Een artikel uit het tijdschrift Klasse :

 

Lawaai op school geeft leraren gehoorproblemen :

 

Een grote groep leerlingen in een kleine ruimte kan veel lawaai maken. Dat weet je als je vaak toezicht houdt op de speelplaats of in de refter. In de sporthal loopt dat op tot 127 dB(A), het geluid van een startende straaljager.

En dat doet pijn aan de oren.

“In de kleuterklassen schommelt het gemiddelde geluidsniveau tussen de 71 en 79 dB(A), net onder de schadelijke drempel van 85 dB(A)”, aldus professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). Hij voerde een geluidsstudie uit bij 8 scholen in Vlaams-Brabant.

“Vooral wanneer kleuters heel enthousiast spelen, ruzie maken of huilen, gaat het geluid de hoogte in. Op de speelplaats meten we bijna voortdurend 90 tot 95 db(A). Dat is ongeveer even luid als een elektrische drilboor.”

 

(Dit is een artikel van Wouter Bulckaert - https://www.klasse.be/56399/lawaai-op-school-zorgt-gehoorproblemen/)

 

Als je denkt aan gehoorbeschadiging op het werkvloer wordt er vaak gedacht aan mensen die werken in luidruchtige industrie of personeel in discotheken. Leraren en kinderverzorgers blijken ook met dit probleem te zitten. Docenten techniek, gymdocenten en leraren basisonderwijs worden dagelijks blootgesteld aan te harde geluiden.

 

Langdurig blootgesteld worden aan lawaai kan zorgen voor een heleboel klachten zoals :

 • blijvende lawaaidoofheid
 • tinnitus (oorsuizen)
 • overbelasting van de stem
 • vervroegd optreden van ouderdomslechthorendheid
 • slaapstoornissen
 • hoofdpijn
 • concentratieproblemen
 • ...

Al deze problemen kunnen leiden tot een toename van het aantal afwezigheden van uw onderwijspersoneel.

 

Wat kan eraan gedaan worden ?

 

De scholen zijn verplicht om vanaf 80 dB(A) gehoorbescherming aan te bieden. Bij blootstellingswaarden van meer dan 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht.

(reglementering opgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - www.meta.fgov.be, meer details onderaan)

 

Uiteraard kunnen de gymlokalen, praktijlokalen, leslokalen en speelruimtes verbouwd worden met geluidabsorberende plafond- en wandpanelen, maar dit is een zeer dure en tijdrovende oplossing.

 

De gemakkelijkste en goedkoopste oplossing is het aanbieden van op maat gemaakte oordoppen voor uw onderwijs- of technisch personeel.

 

Wenst u meer uitleg of advies ? Neem gerust contact op met OORzaak. We staan u graag te woord

 

Reglementering FOD :

 

De werkgever dient volgende maatregelen te nemen :

(eveneens verplicht voor scholen en kinderdagverblijven)

 

 • vanaf de onderste actiewaarde: 80 dB(A):
 • blootstellingswaarden gemeten zonder rekening te houden met het gebruik van PBM
 • opleiding en voorlichting van het personeel dat hieraan blootgesteld is
 • het ter beschikking stellen van aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • 5 jaarlijkse gezondheidsbeoordeling met audiometrie

 

 • vanaf de bovenste actiewaarde: 85 dB(A)
 • blootstellingswaarden gemeten zonder rekening te houden met het gebruik van PBM
 • opleiding en voorlichting van het personeel dat hieraan blootgesteld is
 • verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door het personeel
 • maatregelen treffen om lawaai te verminderen
 • signalisering/afbakening van de gevarenzones
 • 3 jaarlijkse gezondheidsbeoordeling met audiometrie

 

 • de grenswaarde: 87 dB(A) mag niet worden overschreden
 • blootstellingswaarden gemeten waarbij rekening te houden met het gebruik van PBM
 • onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling onder de grenswaarde te brengen
 • oorzaak overschrijding identificeren
 • beschermings- en preventiemaatregelen aanpassen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt
 • jaarlijkse gezondheidsbeoordeling met audiometrie

Email : bart@oorzaak.info

cecile@oorzaak.info

Telefoon : +32 (0)53/805833

+32 (0)496/390750

© 2017 OORzaak